Voorkom spelfouten op je trouwkaart

9 vergissingen die je makkelijk voor kunt zijn

Stel je voor: jullie hebben de mooiste kaart gekozen, het ontwerp is aangepast aan jullie smaak en de tekst is compleet. Op de drukpers ermee! Maar dan, enige dagen na het versturen, begint er een taalpuritein onder de gasten te mekkeren. Er staan taalfoutjes in! Dat is zonde van al jullie werk, maar het zal jou niet overkomen als je van tevoren dit blog doorneemt! 

1. De vrouw eerst!

Officieel hoor je de naam van de vrouw eerst te vernoemen. Het is dus niet: ‘Bart & Marjolein gaan trouwen’, maar ‘Marjolein & Bart gaan trouwen’. Eerlijk zeggen... wist je dat?

2. Oops… achternaam vergeten

Ja, het gebeurt echt! Je schrijft zo makkelijk ‘Marjolein & Bart gaan trouwen’, dat je daarna zomaar zou kunnen vergeten dat jullie ook nog achternamen hebben. Het is wel zo fijn om die te vermelden. Jullie familie en vrienden weten natuurlijk wel om welke Marjolein en Bart het gaat, maar weten alle collega’s van Marjolein ook dat ze met Bart is (en andersom)?

3. Verkeerd gebruik van perspectief

Hier volgt echt een grammaticaal puntje: als je dan eenmaal hebt opgeschreven ‘Marjolein & Bart gaan trouwen’, realiseer je dan dat je vanuit de derde persoon spreekt. Daarna ga je dus verder in de trant van: ‘zij zouden het tof vinden als je daarbij bent’. Klinkt dat een beetje kil? Dan moet je officieel beginnen met ‘Wij, Marjolein & Bart, gaan trouwen’, omdat je daarna in de wij-vorm door kunt schrijven. 

Eerlijk gezegd zie je dit zo vaak misgaan, dat je je af kunt vragen of de eerste variant inmiddels niet gewoon geaccepteerd taalgebruik is...

4. Toon van de tekst: kies eenduidig je/jij/u/jullie

Kies, voordat je de volledige tekst opstelt, of je wilt tutoyeren of vousvoyeren (dus: zeg je je/jij of u?). Je en jij klinkt natuurlijk een stuk jonger dan u. De vraag is welk type gasten je uitnodigt en welk soort bruiloft je viert. Wordt jullie feest een festival met overwegend vrienden en leeftijdsgenoten? Kies dan voor je. Heb je over het algemeen wat oudere gasten of vieren jullie een bruiloft met een klassiek tintje? Dan kun je beter voor u gaan. 

Een andere optie is om in meervoud te schrijven en te kiezen voor jullie. Dat klinkt gezellig, alsof je je richt tot alle gasten samen, maar voor ongewild alleenstaanden of mensen die hun partner zijn verloren, is het ook confronterend. 

Wat je ook kiest: blijf daarbij. Let erop dat je niet halverwege de tekst wisselt.

5. Zinsopbouw

Zorg voor een afwisselende opbouw van de zinnen. Het gevaar is dat iedere zin begint met ‘wij’. Dat wil je natuurlijk niet. Als je de woorden een beetje omgooit, leest het veel prettiger. Let maar eens op het verschil hieronder:

‘Wij gaan trouwen op 16 oktober 2021. We zouden het leuk vinden als u daarbij bent. We verwachten u om 20.00 uur in Jachtslot De Mookerheide.’ 

Of:

‘Op 16 oktober 2021 vieren wij onze bruiloft, die alleen maar mooier wordt als u daarbij bent! We zien u graag om 20.00 uur in Jachtslot De Mookerheide.’

6. Hoofdletters en punten

Een schot voor open doel: check even of iedere zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt! Én of er na een punt en vóór een hoofdletter een spatie staat. 

7. Tijdsnotatie

Steeds vaker zie je dat men tijdsnotaties met een dubbele punt schrijft. Wil je het netjes doen, kies dan toch liever voor een punt. Dat is de enige juiste Nederlandse schrijfwijze. Dus niet 20:00 uur, maar 20.00 uur. En inderdaad: het woordje uur hoort er altijd bij!

8. Notatie van maanden en dagen 

Maanden en dagen schrijf je in correct Nederlands met kleine letters (tenzij je er een zin mee begint, natuurlijk), dus: zaterdag 16 oktober 2021. Als je een datum verkort noteert (dus alleen in cijfers), kies dan in Nederland voor streepjes (16-10-2020) en in Vlaanderen voor punten (16.10.2020). 

Komen er in jullie trouwdatum enkelvoudige cijfers voor, dan adviseert de Taalunie om daar in de verkorte schrijfwijze een 0 voor te vermelden, dus 05-06-2021 voor 05 juni 2021. Let op: dat geldt dus alleen voor de verkorte datumnotatie, waarin je de maand niet voluit schrijft. Schrijf je de maand wel voluit, laat dan de 0 achterwege.

Ten slotte moet je je afvragen of je kaart ook naar buitenlandse gasten gaat. In Amerika bijvoorbeeld, draaien ze de datumnotering om. Daar betekent 05-12-2021 dat je gasten in mei op de stoep staan in plaats van in december. Wil je problemen daarmee voorkomen? Schrijf de datum dan voluit.

9. Spellingsfouten

Last but zeker not least: laat je tekst even nakijken door een vers paar ogen. Als je er samen al een tijd op zit te turen, zie je sommige dingen gewoon niet meer. Zoals we eerder al adviseerden: kies iemand van wie je het niet erg vindt als die via de tekst voor jullie trouwkaart alvast wat inside information krijgt. En schakel niet te veel hulplijnen in. Iedere mening is er één en voor je het weet zie je door de adviezen de trouwkaart niet meer.

QUIZJE! WAT IS JUIST?

Toost of Toast?
Toost is het enige correcte woord voor een proostmoment. Als je een geroosterde boterham bij het menu bedoelt, kies je voor toast.

Cadeau tip of cadeautip?
Schrijf in het Nederlands altijd zoveel mogelijk aan elkaar. Cadeautip (of: kadotip) is dus juist.

Ja-woord, ja woord of jawoord?
Hetzelfde geldt voor jawoord. Dat is dus één woord!

RSVP, rsvp of r.s.v.p.?
De juiste schrijfwijze is r.s.v.p. Aan het begin van een zin wordt dat natuurlijk R.s.v.p. Zie je trouwens dat je, wanneer er een afkorting met puntjes aan het einde van een zin staat, geen extra afsluitpunt hoeft te plaatsen aan het einde van een zin?

DV, dv of D.v.?
Afgekort is D.V. juist (dus met twee hoofdletters). Schrijf je Deo volente voluit, dan moet het zo (dus met een hoofdletter D en een kleine v)

Ten slotte

Of je waarde hecht aan al deze punten, moet je natuurlijk lekker zelf weten! Het allerbelangrijkste is dat jullie uitnodiging van jullie wordt. Als jullie het juist heel eigen vinden als de tekst geschreven is zoals jullie dat zelf zouden doen, kies daar dan vooral voor! Dat draagt alleen maar bij aan het persoonlijke gevoel dat jullie uitnodiging oproept.

Mocht je nog tegen andere vragen aanlopen, stel ze dan vooral! Of zoek even op de sites van Onze Taal en de Taalunie, dat doen wij zelf ook heel veel!

Een selectie van onze mooiste trouwkaarten